Supportdesk uniformiteit


De stappen die een ticket globaal doorloopt, zijn natuurlijk geen hogere wiskunde:

1. ticket maken;
2. activering door de Supportdesk;
3. oplossen van het ticket en interactie met het team;
4. CRM-integratie (met extra verkoopkansen);
5. ticket sluiten en gegevens bijwerken.

 

Natuurlijk verwacht een klant:

- een vriendelijke Supportdeskmedewerker aan de lijn te krijgen;
- dat de telefoon snel wordt opgenomen;
- niet te lang 'in de wacht’ te hoeven staan;
- dat een probleem snel en blijvend wordt opgelost;
- dat men een melding correct registreert;
- dat de oplossing wordt gerapporteerd en een ticket correct wordt gesloten.

 

Maar het kan ook zo zijn dat de klant zich afvraagt:

- ervaar ik oprechte klantvriendelijkheid?
- merk ik dat er écht naar mij wordt geluisterd?
- worden er duidelijke afspraken met mij gemaakt?
- word ik gedurende het gesprek ook positief verrast?
- wordt er met mij meegedacht?
- wordt een gesprek ook correct beëindigd?
- blijf ik na het gesprek nog met vragen zitten?

Wij helpen Supportdesk-medewerkers bewust te worden van hun communicatie en met het verbeteren van hun klant-awareness. Vanuit empathisch gedrag wordt de klantgerichtheid vergroot en worden manieren ontdekt waarop een klant nog beter ondersteund kan worden. Hierdoor worden bestaande klanten geborgd en nieuwe klanten gemakkelijk aangehaakt.